RUS UKRENG

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

 

1. ПРЕАМБУЛА ДОГОВОРУ

1.1.Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) ФОП Тодурова Євгенія Іванівна, названої в подальшому як «Виробник» на визначених Договором умовах, згідно з обраним переліком Продукції, розміщеної на Сайті Виробника.

1.2. Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили Договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (Акцепт).

1.3. Перед тим, як користуватися цим Сайтом, ми просимо вас уважно ознайомитися з умовами, викладеними далі у договорі публічної оферти (надалі «Договір»). Цей Договір містить важливу інформацію щодо використання Сайту, та важливу інформацію і застереження щодо надання послуг, які ви можете отримати за допомогою цього Сайту. Ви зобов’язуєтеся самостійно ознайомлюватися з цим Договором перед кожним використанням Сайту.

1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Виробник, під виробником розуміється ФОП Тодурова Євгенія Іванівна, або ж Торгова марка Baker Street bakery із виробництвом розташованим за адресою м.Київ, провулок Бородянський 3, ідентифікаційний номер 3240916380.

2.2. «Користувач», «Покупець» - фізична чи юридична особа, яка користується Сайтом та/або здійснює купівлю кондитерської продукції відповідно до умов визначених в цьому Договорі і є стороною цього Договору. Користувач цього сайту також може бути і Покупцем.

2.3. «Сайт» - відкритий www-ресурс, що належить Виробнику, призначений для вільного візуального ознайомлення з продукцією Виробника розташований за адресою www.bakerstreetbakery.com.ua

2.4. Акцепт Оферти – беззастережна згода «Користувача» «Покупця» з умовами Оферти шляхом заповнення всіх необхідних полів на сторінці Сайту або Програми.

2.5. Продукція – будь-яка продукція вироблена під торговою маркою Baker Street bakery, та наведена на Сайті, яку Виробник продає на Сайті.

 

3. ПРЕДМЕТ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Виробник зобов'язується виробити згідно замовлення Покупця на Сайті Продукцію та передати її власність Покупця, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Продукцію на умовах даного Договору.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж продукції на Сайті, у тому числі:

3.3. Даний Договір поширюється на всі види Продукції і послуг, представлених на Сайті, поки такі пропозиції з описом присутні на Сайті.

3.4. Цей Договір вважається належним чином укладеним після (і) вибору Покупцем на Сайті Продукції, яка буде куплена та доставлена згодом Покупцеві, та вибору способу оплати за Замовлення, та (і) погодження з умовами Договору шляхом натискання кнопки ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ. Після Акцепту Договору Покупець з Продавцем вважаються сторонами Договору, з усіма правами та зобов'язаннями з цим пов'язаними.

 

4. УМОВИ ОПЛАТИ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

4.1.     Вартість Продукції, визначається при кожному Акцепті Договору на Сайті, по кожному Замовленню окремо, на підставі встановлених Виробником цін на Продукцію, ознайомитися з якими Замовник безперешкодно має право на Сайті Виробника, а також цін Продукції, які вказуються при замовленні Продукції в індивідуальному рахунку, в українських гривнях.

4.2.     Вартість Продукції включає в себе всі податки, проте не включає комісії, які можуть бути стягуватися третіми особами у зв'язку зі способом оплати (наприклад: комісія банку чи платіжної системи за перерахування грошових коштів).

4.3.     Сторони погодили такі можливі способи оплати Замовлення:

4.4.     Оплата вартості Продукції проводиться Замовником в українських гривнях платежем авансом у розмірі 100% (ста відсотків) її вартості за відповідним Замовленням, яка незалежно від форми оплати проводиться після натиску кнопки «Оформити замовлення» після вибору Продукції.

4.5.     Продукція вважається оплаченою Замовником з моменту отримання Виробником підтвердження з його банку інформації, про надходження оплати на поточний рахунок Виробника, або з моменту отримання готівки кур’єром Виробника.

4.6.     У разі неприйняття Продукції Покупцем згідно п.7.1. даного Договору, та не підписання видаткової накладної про отримання Продукції сплачений аванс повертається Покупцеві тим шляхом яким був сплачений аванс. В разі не можливості здійснити повернення коштів таким шляхом, Сторони шляхом переговорів погоджують інші прийнятні варіанти повернення коштів.

4.7. Якщо Покупець не забрав Продукцію на умовах п. 6.3 цього Договору, або не отримав з інших причин, що не залежали від Виробника, Виробник має право зберігати дану Продукцію у себе в холодильному приміщенні до часу коли Покупець її зможе самостійно забрати, але не більше ніж дозволяють терміни зберігання даної продукції рахуючи від дати виробництва. Після чого Виробник має повне право утилізувати дану Продукцію, без повернення раніше сплачених коштів Покупцем.

 

6. УМОВИ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ

6.1. Зобов’язання Виробника передати Продукцію Покупцю виникають з моменту підтвердження оплати Замовлення Покупцем.

6.2. Терміни передачі Продукції Покупцеві узгоджуються Сторонами в кожному конкретному випадку при підтвердженні Замовлення. Дата поставки Продукції вказується в видатковій накладній.

6.3. Продукція може бути передана Покупцеві в одному з партнерських закладів з якими співпрацює Виробник, чи доставлений за адресою, яка вказана Покупцем на сайті. При доставці Продукції Покупцеві за вказаною ним адресою та на вказаний ним час , доставка здійснюється за рахунок Покупця. Вартість доставки в кожному конкретному випадку Замовник узгоджує з менеджером Виробника.

6.4. Виробник гарантує Покупцеві, що доставка Продукції буде здійснюватись транспортом Виробника, (якщо не обумовлено інше з Замовником) який обладнаний холодильним обладнанням, з дотриманням необхідних температурних режимів, які призначені для даної категорії продукції.

6.5. Право власності на Продукцію переходить від Виробника до Покупця з підписання Покупцем видаткової накладної на отримання Продукції.

 

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Покупець має право не прийняти від Виробника Продукцію неналежного вигляду, якщо він не задоволений її формою, кольором, має не належну комплектацію чи по іншим причинам, коли він не може використати її за призначенням до моменту її передачі уповноваженою особою Продавця (продавець, кур'єр, менеджер). Після її приймання Покупець не має права повернути Продукцію, оскільки вона не підлягає поверненню на підставі Переліку Товарів затвердженому Кабінетом Міністрів України, які не підлягають поверненню.

 

8. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1.     Сторони у зв’язку із цим Договором передають одна одній свої персональні дані та/або персональні дані своїх працівників, представників та/або інших осіб – суб’єктів персональних даних.

8.2.     Сторони гарантують, що будь-які персональні дані, що передаються відповідно до умов цього Договору, отримані, обробляються та передаються відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних. Сторони гарантують, що вони отримали згоду на обробку та передачу персональних даних, що передаються іншій Стороні, від відповідних суб’єктів персональних даних.

8.3.     Сторони гарантують, що передача та обробка персональних даних у зв’язку з цим Договором охоплюється метою виконання цього Договору.

8.4.     Сторони гарантують, що всі суб’єкти, персональні дані яких передаються, були належним чином повідомлені про свої права, мету обробки, склад персональних даних та осіб, яким ці дані передаються, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.5.     У разі порушення однією із Сторін вимог законодавства про захист персональних даних, інша Сторона не несе відповідальності за таке порушення. Сторони зобов’язуються відшкодувати одна одній будь-які збитки та витрати, пов’язані із розглядом або задоволенням будь-яких претензій з боку суб’єктів, чиї персональні дані передаються відповідно до цього розділу Договору та чиї права були порушені через невиконання відповідною Стороною зобов’язань, передбачених цим розділом Договору, а також інші витрати або збитки.

8.6.     Сторони забезпечують всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту отриманих персональних даних від несанкціонованого доступу або обробки.

8.7.     У випадку відкликання суб’єктом персональних даних своєї згоди на обробку переданих персональних даних у базі даних однієї із Сторін, така Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону про строк та умови припинення обробки персональних даних такого суб’єкта.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК РОЗРІШЕННЯ СПОРІВ.

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи не належне виконання своїх зобов’язань за даним Договором в відповідності з діючим законодавством України.

9.2. Покупець оформляючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе , а також підтверджує, що ознайомлений з умовами даного Договору і погоджується з ними. Виробник не несе відповідальність за точність та достовірність інформації, яку надає Покупець при реєстрації.

9.3. Загальна відповідальність Виробника за невиконання чи не належне виконання умов даного Договору обмежується сумою платежу Покупця, яка здійснена на підставі даного Договору.

 

 

10. РЕКВІЗИТИ ВИРОБНИКА:

ФОП Тодурова Є.І.

01015 м.Київ, вул. Цитадельна 5/9, кв. 46.

Код ЕДРПОУ 3240916380

IBAN: UA063218420000026003053134238

ПАТ КБ «ПриватБанк»

 

INSTAGRAM

© 2022 BAKERSTREET. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ
Технічна підтримка
Сайт створено Sailstudio.com